Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 184 799 507

Continuous Delivery

Automatische updates inplannen


Continuous delivery

Ons Continuous Delivery systeem is een web portaal waarin je als klant of partner van Kerridge CS updates kunt inplannen en die vervolgens volledig automatisch uitgevoerd kunnen worden. Vanuit dit portaal kunnen we tevens een overzicht verschaffen van het versiebeheer en het updateproces van Wholesale en alle gerelateerde producten zoals de API, WebSolutions, Mobile Sales en CRM.

Hiermee maken we het jou als klant nog gemakkelijker en zorgen we ervoor dat de omgeving up-to-date blijft tegen lage kosten. Een bijkomend voordeel is dat je als klant de baas blijft over de omgeving. Wij zullen niet ongevraagd updates uitvoeren. Dit in tegenstelling tot de meeste cloudoplossingen.


De toegevoegde waarde van Continuous Delivery

  • Met Continuous Delivery automatiseren we de installatie van updates en versies van Wholesale en alle gerelateerde Kerridge CS producten. Hierdoor vervallen de ondersteuning door de technisch consultant en de daarmee gepaarde kosten op dat vlak volledig!
  • Door het automatiseren van handmatige handelingen verzekeren we dat alle benodigde stappen in de juiste volgorde worden doorlopen en voorkomen we storende en kostbare fouten. Dit zal een grote invloed hebben op de kwaliteit van de software updates.
  • Voorheen moest je als klant of partner lang wachten totdat gerealiseerde verbeteringen uitgeleverd konden worden. Voor aanpassingen waarbij een databasewijziging noodzakelijk was, kon de uitlevering wel tot één jaar duren. Deze wachttijd wordt met Continuous Delivery teruggebracht tot maximaal drie weken.
  • Hoe meer tijd tussen twee softwareversies zit, hoe groter de verandering. Door driewekelijks software uit te leveren blijft de impact beperkt en ben je snel weer up-and-running.
  • Met Continuous Delivery weet Kerridge CS precies op welke versie/update je zit in zowel de test- als de productieomgeving. Hierdoor kan onze supportafdeling je sneller en beter helpen.

FAQ1. Wat is Continuous Delivery?

 

Met Continuous Delivery geeft Kerridge CS uiting aan haar ambitie om continu (om de drie weken) en zonder installatiekosten klanten te voorzien van alle updates. Om dit te verwezenlijken is een beheerportaal ontwikkeld. Klanten en partners kunnen gepland nieuwe updates installeren en alle informatie vinden over deze updates. Wanneer klanten maatwerk hebben kunnen ze op dit portaal de aanvraag doen om het maatwerk over te bouwen naar een nieuwe update en ook de voortgang hiervan volgen.

 

Voor WebSolutions, WebServices, Connectoren, Mobile Sales en CRM bestaat al langer een geautomatiseerd uitleversysteem, waarmee Kerridge CS al jarenlang ervaring heeft opgedaan. Deze kennis en ervaring is gebruikt bij de ontwikkeling van Continuous Delivery.

2. Hoe is de security geregeld (AVG/GDPR)?

 

Binnen het Continuous Delivery beheerportaal bewaren wij een zeer beperkt aantal gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres en alternatief e-mailadres) van gebruikers. De reden dat wij deze gegevens opslaan is uitsluitend om gebruikers toegang en rechten te kunnen verlenen. Dit maakt ons formeel verwerkingsverantwoordelijke en daarmee verantwoordelijk voor de naleving van de AVG met betrekking tot deze gegevens.

 

Qua security zijn diverse maatregelen genomen: er is een unieke token gegenereerd op basis van het serienummer voor de communicatie met de API en er wordt gebruikgemaakt van API-transport encryptie en database-in rust-encryptie.

3. Hoe zit het met bijwerken van losse werkstations en meerdere servers?

 

De servers waarop de Kerridge CS producten draaien (database, batch, CRM, Web) moeten worden bijgewerkt door de Continuous Delivery installer. Hetzelfde geldt voor terminal- en Citrixservers (RDS). Documentatie en vereisten voor de installer zijn ook te vinden in het portaal.

 

Lokale werkstations worden op de huidige manier bijgewerkt. Wel vervalt de noodzaak om de update onder local administrator te installeren ná installatie van SP6 update 51. Hiervoor moet de systeembeheerder wel de rechten controleren voor de C:\Unit4SPE\Client map. De gebruiker moet minimaal wijzigingsrechten (modify) hebben op de map.

4. Hoe wordt Continuous Delivery aangepakt als er wordt gewerkt in de (niet Kerridge CS) cloudomgeving?

 

Voor de werking van Continuous Delivery maakt het geen verschil of er gebruik wordt gemaakt van een omgeving on-premise of in de cloud (al dan niet bij Kerridge CS). Aandachtspunt is dat de installatie van de Windowsservice wellicht zal moeten gebeuren door een externe beheerpartij. De kosten zijn dan voor rekening van de klant.

5. Is er een handleiding?

 

De instructie voor het inplannen van de update wordt momenteel vormgegeven en kan, zodra deze beschikbaar is, worden gedownload in het portaal.

6. Hoe werkt het met maatwerk?

 

Wanneer klanten maatwerk hebben kunnen ze op het Continuous Delivery portaal een aanvraag doen om dit maatwerk over te bouwen naar een nieuwe update en de voortgang hiervan volgen. Na overbouw geldt weer hetzelfde als voor ‘standaard’ klanten; zij kunnen de nieuwe updates (gepland) installeren en in het portaal alle informatie vinden over deze updates.

7. Hoe werkt het met oudere versies van Wholesale, de SP4 of SP5?

 

De lancering van Continuous Delivery op SP6 is een nieuwe versie die de huidige versie SP6 zonder Continuous Delivery opvolgt. Vanaf dat moment zal versie SP5 (en ouder) niet meer onderhouden worden. Dit gold al vanaf de invoering van SP6 in 2018 voor  versie SP4 en ouder.

8. Wat kost het installeren van Continuous Delivery?

 

De installatie van Continuous Delivery op de databaseserver en eventuele CRM- of Webservers is kosteloos wanneer de servers voorzien zijn van een Kaseya agent van Wholesale. Deze agents worden uitsluitend op verzoek van de klant door onze (support)medewerkers gebruikt om in te bellen voor uitzoekwerk en beheer. Ze stellen ons daarmee in staat de uitrol geautomatiseerd en op afstand uit te voeren.

 

Waar de Kaseya agent niet geïnstalleerd is zal de installatie in overleg gaan. De kosten voor installatie van Continuous Delivery zullen dan voor rekening van de klant zijn. Na installatie van de Continuous Delivery Windowsservice hoeft er niet meer betaald te worden voor update-installaties.

9. Wat moet er gedaan worden om Continuous Delivery te installeren?

 

Als we de servers kunnen benaderen via een Kaseya agent, dan hoeft er helemaal niets te gebeuren. Wij installeren Continuous Delivery op de databaseserver en op eventuele CRM- en/of Webservers.

 

Het enige wat gedaan moet worden, is aanmelden op het portaal (als dat nog niet gedaan is). Meld je dan hierboven aan.

10. Is er een keuze of kan er ook gekozen worden voor de ‘oude’ uitlevering?

 

In theorie is er een keuze. Er kan gekozen worden om de updates (met databasewijzigingen) handmatig te installeren op zowel de test- als de productieomgeving. In de praktijk zal hier niet voor worden gekozen omdat het tijdrovender en foutgevoelig is.

 

Wanneer de benodigde kennis er niet is, zal er technische consultancy voor ingekocht moeten worden bij Kerridge CS of bij de partner.

 

Voor CRM, Mobile Sales, WebSolutions, Webservices en Connectoren bestond al een geautomatiseerd uitleversysteem. Dit wordt vervangen door Continuous Delivery en hiervoor is geen alternatief.

 

11. Betekent dit dat elke Kerridge CS klant met dezelfde update werkt?

 

Nee, klanten blijven zelf volledig de regie houden over het installeren van updates en kunnen er ook nog steeds voor kiezen om niet naar de laatste update te gaan. Er is zelfs een optie om een oudere update te installeren. Kerridge CS en haar partners hebben zich wel de doelstelling om klanten die meer dan een half jaar achterlopen aan  te sporen een update uit te laten voeren.

12. Betekent dat een update altijd direct in productie wordt gezet?

 

Nee, users/klanten blijven zelf volledig de regie houden over het installeren van updates. Ze bepalen zelf wanneer een update in de testomgeving wordt geïnstalleerd. Pas na een volledige acceptatietest* kan de klant dezelfde update installeren op de productieomgeving.

 

* Het uitvoeren van de acceptatietest van een update valt buiten Continuous Delivery en blijft de verantwoordelijkheid van de klant

13. Worden de updates dan ook op elke client gezet? Of alleen op de database-server?

 

Continuous Delivery is ontworpen om de volledige installatie van een update te automatiseren en dit gebeurt op alle servers waar de Windowsservice geïnstalleerd is. Normaal gesproken zullen ook de clients bijgewerkt worden.

14. Worden er met Continuous Delivery ook databasewijzigingen toegepast, zoals bijvoorbeeld op nieuwe velden erbij etc.?

 

Ja! De grote toegevoegde waarde van Continuous Delivery is dat databasewijzigingen na iedere sprint geleverd kunnen worden, waardoor er niet een jaar gewacht hoeft te worden op nieuwe software en er geen jaarlijkse installatiekosten van een nieuwe versie zijn.

15. Wie beheert het portaal?

 

nit4 Wholesale is de beheerder van het portaal en de Windowsservice. Dat betekent dat softwareontwikkelaars, (technisch) consultants en supporters, zowel van Kerridge CS als de partners, dagelijks bezig zijn met het beheer om de naadloze werking te garanderen. In geval van eventuele verstoringen is remote toegang tot de betreffende servers een vereiste.

 

Uiteraard worden gebruikerservaringen en goede ideeën zeer gewaardeerd.

Mijlpaal

Mijlpalen

  • Februari 2020: Kerridge CS vervangt voor alle klanten het downloadportaal. Vanaf deze maand kan het Continuous Delivery portaal gebruikt worden voor het downloaden van jouw standaard updates en het aanvragen en downloaden van jouw maatwerk updates.
  • Februari 2020: Kerridge CS of jouw implementatiepartner gaan een update op jouw systeem plaatsen die het mogelijk maakt om Wholesale en alle gerelateerde Kerridge CS producten automatisch te updaten. Uiteraard blijf jij als klant altijd zelf bepalen of een update geïnstalleerd wordt en wanneer!
  • Vanaf het derde kwartaal van 2020 gaat Kerridge CS op het Continuous Delivery platform tooling bouwen waarmee de klanten en implementatiepartners de gezondheid van hun infrastructuur kunnen monitoren.
  • In de komende jaren blijven we dit platform gebruiken om nieuwe functionaliteit uit te leveren die het leven voor jou als Wholesale gebruiker makkelijker maakt en die je slagkracht vergroot.