Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 184 799 507

Continious Delivery

Automatische updates inplannen


Continuous delivery

Ons Continuous Delivery systeem is een web portaal waarin je updates kunt inplannen en volledig automatisch kunt uitvoeren. Vanuit dit portaal kunnen we tevens een overzicht verschaffen aan jou en jouw implementatiepartner van het verziebeheer en het updateproces van Unit4 Wholesale en alle gerelateerde Unit4 producten, zoals de API, Websolutions, Mobile Sales en CRM.


De toegevoegde waarde van continuous delivery

  • Met continuous delivery automatiseren we de installatie van updates en versies van Unit4 Wholesale en alle gerelateerde Unit4 producten. Hierdoor vervalt de ondersteuning van technisch consultants en de daarmee gepaarde kosten op dit vlak volledig!
  • Door de automatisering van handmatige handelingen verzekeren we dat alle benodigde stappen in de juiste volgorde worden doorlopen en voorkomen we storende en kostbare fouten. Dit zal een grote invloed hebben op de kwaliteitspersepte van de software updates.
  • Voorheen moest je als klant of partner lang wachten totdat gerealiseerde verbeteringen uitgeleverd konden worden. Voor aanpassingen waarbij een database wijziging noodzakelijk was, kon de uitlevering wel tot 1 jaar duren. Deze wachttijd wordt met continuous delivery teruggebracht naar uiterlijk 3 weken.
  • Hoe langer er tussen twee softwareversies zit, hoe groter de verandering voor onze klanten en partners. Door 3 wekelijks software uit te leveren blijft de impact beperkt en ben je snel weer up-and-running.
  • Met continuous delivery weet Unit4 precies op welke versie/update van Unit4 Wholsale je zit in zowel de test- als de productieomgeving. Hierdoor kan onze supportafdeling je sneller en beter helpen.

Mijlpaal

Mijlpalen

  • Februari 2020: Unit4 Wholesale vervangt voor alle klanten het downloadportaal. Vanaf deze maand kan je dit portaal gebruiken voor het downloaden van jouw standaard updates en het aanvragen en downloaden van jouww maatwerk-updates.
  • Februari 2020: Unit4 of uw jouw implementatiepartner gaan een update op jouw systeem plaatsen die het mogelijk maakt om Unit4 Wholesale en alle gerelateerde Unit4 producten automatisch te updaten. Uiteraard blijft jij als klant altijd zelf bepalen of een update geïnstalleerd wordt en wanneer!
  • Vanaf het derde kwartaal van 2020 gaan we op het continuous delivery platform tooling bouwen waarmee onze klanten en implementatie partners de gezondheid van haar infrastructuur kunnen monitoren.
  • In de komende jaren blijven we dit platform gebruiken om nieuwe functionaliteit uit te leveren die het leven voor jou als Unit4 Wholesale gebruiker makkelijker maakt en die je slagkracht vergroot.